FULL FRIHET I FORM OCH MATERIAL MED LASERSKÄRNING

Rätt kvalitet
i rätt tid.

Tekniskt kunnande
i framkant.

Automatiserad plåtindustri
med hantverkskunnande.

Grehns Plåt AB tillverkar kundanpassade produkter av bearbetad tunnplåt och av profiler med modern teknik, hög teknisk kompetens och stor flexibilitet.

Med flexibel maskinpark och kunniga medarbetare blir produktionen smidig
natt som dag. Året runt.

Läs mer om vår flexibla produktion »

Vi sätter oss in i kundrollen, förstår kundens arbetssätt, krav och önskemål. På så sätt blir vi den optimala partnern.

Läs mer om inriktning och arbetssätt »

Våra kunder finns i branscher som är de mest krävande i världen när det gäller kvalitet och leveranssäkerhet.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete »

Grehns Plåt AB |  Box 6066 | 600 06 Norrköping | Besök: Lindövägen 73, Norrköping | +46 11 25 15 30