Utbyggnaden på Grehns Plåt

Byggnationen går framåt med gjutning och montering av stomme. Tidplanen är att vi ska flytta in i februari.

Grehns Plåt AB |  Box 6066 | 600 06 Norrköping | Besök: Lindövägen 73, Norrköping | +46 11 25 15 30