Rätt kvalitet – alltid!

Kvalitetsåtagande står och har alltid stått i fokus för oss

ISO 9000 har varit ett centralt begrepp sedan 1994. Redan 1998 certifierade vi oss enligt ISO 9001 för första gången. På hösten 2002 blev företaget tredjepartcertifierat enligt ISO 9001:2000, och sommaren 2003 kompletterades detta med tredjepartscertifiering för ISO 14001:1996. Idag har vi uppgraderade system enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Under 2019 arbetar vi med en certifiering mot bilindustrins standard IATF 16949:2016 och klarar certifieringen i början av 2020. Dessutom är vi certifierade enligt svetsstandarderna SS-EN ISO 3834-2 och SS-EN 15085-2.

Kvalitet ses oftast enbart som produktens kvalitet. Vi på Grehns Plåt har vidgat begreppet så att det omfattar såväl den fysiska plåtprodukten som de kringliggande tjänsterna vi erbjuder. Sammantaget leder detta till att vi upplevs som den säkraste och mest prisvärda leverantören hos våra kunder.

Vi prioriterar lönsamhet, kvalitet och miljöfrågor och anser att kontinuerlig förbättring och långsiktiga satsningar i teknik och kompetens är nyckelfaktorer för framgång. Kunden står i centrum i allt vi gör och kunder och leverantörer är våra partners. En engagerad personal är vår livsstil.

Grehns Plåt AB |  Box 6066 | 600 06 Norrköping | Besök: Lindövägen 73, Norrköping | +46 11 25 15 30