Grehns Plåt AB – med anor sedan 1895

Grehns Plåt AB tillverkar kundanpassade produkter av tunnplåt och av profiler med modern teknik, hög teknisk kompetens och stor flexiblitet.

Vad vi gör

En modern plåtindustri med 100-årig tradition.

Kvalitets- och miljöcertifieringar.

Svetscertifieringar.

Endast det bästa…

9

Grehns Plåt i Norrköping är idag en modern plåtindustri med 100-årig tradition

Företaget startades 1895 av Johan Edvard Grehn och har i mer än 100 år utvecklats från ett traditionellt bleckplåtslageri till en modern plåtbearbetningsindustri. Över 120 års tradition vittnar om långsiktigt tänkande och gedigen känsla för arbete med plåt. För Grehns Plåt är detta en del av vårt liv och vår vardag. Förändringen till modern plåtbearbetningsindustri påbörjades på 1960-talet, och vid slutet av 1980-talet var förändringen helt genomförd för att möta allt större krav.

9

Kvalitets- och miljöcertifieringar

Kontinuerligt förnyad maskinpark liksom satsning på kompetensutveckling och engagerad personal har varit betydelsefulla aktiviteter för företagets utveckling. Kvalitetsåtagande har alltid stått fokus för Grehns Plåt. ISO 9000 har varit ett centralt begrepp sedan 1994. På hösten 2002 blev företaget tredjepartcertifierat enligt ISO 9001:2000, och sommaren 2003 kompletterades detta med tredjepartscertifiering för ISO 14001:1996. Dessa är idag uppdaterade enlig de senaste revisionerna.

9

Svetscertifieringar

För att möta högre krav på svetsade konstruktioner har vi även certifierat oss enligt SS-EN ISO 3834-2 och EN ISO 15085-2.

grehns-plat

Verksamma år

Våra kunder kräver högt tekniskt kunnande och säkra leveranser

Grehns Plåt AB tillverkar kundanpassade produkter av tunnplåt och av profiler med modern teknik, hög teknisk kompetens och stor flexiblitet. Våra kunder finns i Sverige och omgivande länder inom varierande branschområden.

grehns-plat
grehns-plat

Inriktningen är leveranser av bearbetad plåt med ökat tekniskt innehåll, som hjälper kunden till bättre lönsamhet. Lönsamhet, kvalitet och miljömedvetenhet är centrala begrepp för vår verksamhet. Detta medför att företaget blir framgångsrikt och ger en acceptabel avkastning. Konkurrenskraften är baserad på modern och effektiv produktionsutrustning, flexibilitet, ändamålsenliga lokaler och en medveten satsning på alla medarbetare som ständigt ges möjlighet till kompetensutveckling inom företaget.

Kolla in vår video nedanför