Inriktning och vision

Grehns Plåt AB tillverkar kundanpassade produkter av bearbetad tunnplåt och av profiler med modern teknik, hög teknisk kompetens och stor flexibilitet. Våra kunder finns i Sverige och omgivande länder inom varierande branschområden.

Vår inriktning är leveranser med högt tekniskt innehåll, som bidrar till kundens lönsamhet. Lönsamhet, kvalitet och miljömedvetenhet är centrala begrepp för vår verksamhet. Detta medför att företaget blir framgångsrikt och ger en acceptabel avkastning. Konkurrenskraften är baserad på modern och effektiv produktionsutrustning, flexibilitet, ändamålsenliga lokaler och en medveten satsning på alla medarbetare som ständigt ges möjlighet till kompetensutveckling inom företaget.

grehns-plat
grehns-plat

Processer

 

grehns-plat

Laserskärning

Full frihet i form och material med laserskärning. Med modern laserskärmaskin åtar vi oss uppdrag i såväl korta som långa serier. Höglagret ger effektivare produktion och lägre kostnader.

grehns-plat

Ytbehandlat, monterat, packat och kontrollerat

Du avgör själv förädlingsgraden. Vi åtar oss att montera, förpacka och distribuera de färdiga produkterna – inget krångel för kunden med olika leverantörer. Vi tar helhetsansvar.

grehns-plat

Stansning, bockning och svetsning

Maskinparken förnyas regelbundet för att erbjuda kunderna högsta precision och kvalitet i slutprodukterna. I kombination med medarbetarnas hantverkskunnande når vi absolut bästa resultat.

Arbetsoperationer

• Laserskärning
• Stansning
• Bockning (manuell/robot)
• Rundbockning
• Svetsning (manuell/robot)
• Mutterpressning
• Muttersvetsning
• Stuknitning, montering
• Ytbehandling
• Kontroll
• Packning

Material

• Stål upp till 25 mm
• Aluminium upp till 30 mm
• Rostfritt upp till 30 mm
• Mässing upp till 15 mm
• Koppar upp till 12 mm

grehns-plat

Kontakta oss

Plåtbearbetning och svetsning

Vi utför laserskärning i stål, rostfritt och aluminium i plåttjocklekar mellan 0,5 till 20 mm beroende på val av material. Uppdragen kan vara i såväl korta som långa serier.

Artiklar som ska stansas, eller både stansas och laserskäras, tillverkar vi i vår LaserStans. I den operationen kan artiklarna också formas och gängas m.m. Bockning och svetsning erbjuder vi med högsta kvalitet i slutprodukterna. För svetsning är vi certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2 och även SS-EN 15085. Vi tar ett helhetsansvar och monterar, förpackar och distribuerar de färdiga produkterna – du avgör själv förädlingsgraden.

grehns-plat
grehns-plat

Från idé och CAD-ritning till färdiga produkter

Vi har högt ställda kvalitetskrav, lyssnar på våra kunder och investerar kontinuerligt i våra medarbetares kompetens och vår maskinpark.

Vi kan sätta oss in i kundrollen.

Vi förstår våra kunders arbetssätt, krav och önskemål och får på så sätt ett utifrån och in-tänkande. Den processen leder till att vi tydligt förstår kundernas framtida krav på oss som leverantör. Med den kunskapen har vi möjlighet att göra en bedömning av vilka kompetenser vi behöver över tiden samt ställa denna kunskap i relation till vilka resurser vi har och vad som kan vidareutvecklas.

Rätt genomförd kvalitet är alltså intimt förknippat med vår egen ledningsfilosofi att utveckla plåtföretaget Grehns Plåt så att vi kan möta framtiden med tillförsikt.